A placc, ahol maradsz — pályázati felhívás közösségi teraszbútor tervezésére

Meghosszabbítva! A 2020. október 26-án közzétett pályázati kiírást több ponton módosítottuk, a változtatásokat félkövérrel szedve jelöltük.

A Kaptár Ifjúsági Klub mint közösségi tér

Az Újbuda Őrmező városrészében található Kaptár Ifjúsági Klub (1112 Budapest, Neszmélyi út 36.) célkitűzése szerint olyan nyitott tér kíván lenni, ahol a helyben élő vagy tanuló kamaszok (célcsoport: 12–20 évesek) biztonságos körülmények között, vonzó környezetben találkozhatnak a barátaikkal, alakíthatnak ki új kapcsolatokat. Egy hely, ahol kötöttségek és kötelezettségek nélkül lehet lógni és ellenni, csócsózni vagy pingpongozni, de ahol mindig történik valami, zajlik egy foglalkozás, megy egy meccs, amelybe önkéntesen, a választás szabadságával élve lehet csatlakozni.

A pályázati feladat meghatározása

Az ideális teraszbútort a fiatalok maguk is biztonságosan tudják mozgatni és összeállítani, szabadon alakíthatják a csoport aktuális létszámához, a választott tevékenységhez. Könnyen mozgatható, éjszaka zárt térben, a teraszról nyíló, azzal egy síkban található, kis alapterületű raktárhelyiségben tárolható.

A tervezési terület meghatározása

A készítendő tervvel kapcsolatos kritériumok

 • fenntarthatóság, környezetbarát látásmód, alacsony környezeti hatású anyagok használata (anyagként számításba vehetők bontott, újrahasznosított anyagok is)
 • ötletgazdag, játékos kiegészítő funkciók beépítése a bútorcsoportba
 • tartós kültéri használatnak megfelelő, mechanikai sérüléseknek ellenálló anyagok használata
 • gazdaságos kivitelezhetőség
 • mobilitás, könnyű és biztonságos installálhatóság
 • 15–20 fős befogadóképesség
 • arculathoz, környezethez való illeszkedés

A pályázat lebonyolítási módja

A pályázat háromfordulós. Az első, tervezési fordulóban beérkezett pályamunkákból az előzsűri maximum 10 művet választ ki a második fordulóban való részvételre, ahol a kiválasztott pályázóknak meg kell határozniuk a pályamunka kivitelezési költségeit, illetve az előzsűri visszajelzései alapján lehetőségük van a pályamunkák módosítására, kiegészítésére. A második fordulóban beérkezett pályaművekből az előzsűri 3–5 alkotásból álló shortlistet állít össze. A harmadik fordulóban a shortlistre került művekből a Kaptár célközönsége közönségszavazás útján választja ki a díjazott pályázatokat. A nyertes vállalja, hogy az elkészült terv műszaki és gyártási specifikációit is benyújtja.

Részletes pályázati feltételek

1. forduló

 • hallgatók esetében 2 hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás
 • pályakezdők esetében szakirányú diploma fénymásolata
 • műleírás: a tervezett bútor bemutatása, a felhasznált anyagok megnevezésével .doc formátumban
 • max. 2 db A2 méretű tabló digitális, .pdf formátumban
 • helyszínrajz a terasz többféle használatáról min. m = 1:200
 • terepmetszetek min. m = 1:100
 • részletrajzok a bútorokról min. m = 1:10
 • látványterv a bútorok teraszon belüli pozícionálásáról
 • az előzsűri visszajelzése alapján a pályamunkák módosítása, kiegészítése

Fontos időpontok, határidők

 • az első forduló beadási határideje: 2021. január 31.
 • az első forduló eredményhirdetése: 2021. február 15.
 • a második forduló beadási határideje: 2021. február 28.
 • a második forduló eredményhirdetése: 2021. március 10.
 • közönségszavazás a Kaptár szervezésében: 2021. március 11–12.
 • a díjazottak értesítése: 2021. március 16.
 • végső specifikációk (műszaki rajzok, pontos műszaki leírás, gyártási és kiviteli tervek) benyújtása a nyertes részéről: 2021. április 15.

Pályaművek benyújtása

A pályaműveket digitálisan kérjük benyújtani fájlküldő szolgáltatáson keresztül az alábbi címre: kaptarifjusagiklub@ujbuda.hu. A pályázathoz szükséges dokumentumok a https://kozpont.ujbuda.hu/node/48652 webhelyről tölthetőek le.

 • Schmidt Richárd, ifjúságsegítő szakember, XII. kerületi Ifjúsági Közösségi Tér
 • Szerencsés Rita, design- és művészetmenedzser, MOME EcoLab

Díjak

 • 1. helyezett: 80.000 Ft
 • 2. helyezett: 50.000 Ft
 • 3. helyezett: 25.000 Ft

Pályázati eljárási szabályok

 • A pályázat nyílt.
 • A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését, a jogi út kizárásával.
 • A pályázók kifejezetten hozzájárulnak megadott adataik szervező általi kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy a benyújtott alkotásokat a szervező szabadon, külön térítés nélküli felhasználja a kivitelezési eljárás során.
 • A részvétellel a pályázó kijelenti, hogy ő a beadott alkotás szerzője, a beküldött pályamű — mint szerzői jogi védelem alá eső produktum — feletti korlátlan rendelkezési és felhasználási jog, valamint annak tulajdonjoga kizárólag a pályázót illeti, és a pályázat benyújtásával korlátlan felhasználási jogot engedélyez a szervezőnek.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 • Pályázó megerősíti továbbá, hogy a beadott alkotás felett harmadik fél semmilyen joggal nem rendelkezik, és azok nem sértik harmadik fél szomszédos jogait. A pályázó ezennel mentesíti a szervezőt a harmadik fél által támasztott esetleges követelések alól.
 • A pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a szervező a pályázat ideje alatt, és a pályázatról, illetve annak eredményéről való tudósítás, az arról való tájékoztatás során a pályázattal kapcsolatos publikációkban a pályaműveket térítésmentesen felhasználja, valamint a pályázattal kapcsolatos valamennyi nyomtatott és online felületen azokat megjelenítse. A benyújtott alkotások közzétételével együtt a szervező részéről a pályázó teljes neve kerül feltüntetésre szerzőként.
 • A szervező fenntartja a jogot, hogy bármelyik, a kiírási feltételeknek nem megfelelő, vagy személyhez fűződő jogokat sértő pályamunkát törölje.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store