A placc, ahol maradsz — pályázati felhívás közösségi teraszbútor tervezésére

Meghosszabbítva! A 2020. október 26-án közzétett pályázati kiírást több ponton módosítottuk, a változtatásokat félkövérrel szedve jelöltük.

Nyílt, háromfordulós pályázat keretében keressük azokat az építészet, belsőépítészet, tájépítészet és formatervezés szakos egyetemi hallgatókat, hallgatói csoportokat és pályakezdő fiatalokat 35 éves korig, akik szívesen vállalnák az őrmezei Kaptár Ifjúsági Klub kültéri bútorcsoportjának megtervezését, aminek segítségével a klub terasza a helyi fiatalok népszerű találkozási pontjává válhat.

A pályázat keretében olyan többfunkciós, moduláris, a fiatalok igényeihez kreatívan adaptálható kültéri bútorcsoport terveit várjuk, amely tükrözi elkötelezettségünket az inkluzivitás, a nyitottság, az egyéni és társadalmi felelősségvállalás értékei mellett.

Az Újbuda Őrmező városrészében található Kaptár Ifjúsági Klub (1112 Budapest, Neszmélyi út 36.) célkitűzése szerint olyan nyitott tér kíván lenni, ahol a helyben élő vagy tanuló kamaszok (célcsoport: 12–20 évesek) biztonságos körülmények között, vonzó környezetben találkozhatnak a barátaikkal, alakíthatnak ki új kapcsolatokat. Egy hely, ahol kötöttségek és kötelezettségek nélkül lehet lógni és ellenni, csócsózni vagy pingpongozni, de ahol mindig történik valami, zajlik egy foglalkozás, megy egy meccs, amelybe önkéntesen, a választás szabadságával élve lehet csatlakozni.

A részvétel kulcsfogalom a Kaptár életében. Az itt szervezett programok nem passzív-befogadói pozíciót kínálnak fel a fiatalok számára, hanem az aktív hozzájárulásukra építenek. A felhasználók a szükséges információk birtokában eldönthetik, mikor, milyen tevékenységbe, milyen mértékben lépnek be, és maguk is kezdeményezhetnek, megvalósíthatnak programokat.

Az ideális teraszbútort a fiatalok maguk is biztonságosan tudják mozgatni és összeállítani, szabadon alakíthatják a csoport aktuális létszámához, a választott tevékenységhez. Könnyen mozgatható, éjszaka zárt térben, a teraszról nyíló, azzal egy síkban található, kis alapterületű raktárhelyiségben tárolható.

Egyszerre akár 15–20 fő is tudja használni különböző elrendezésben (közösen vagy kisebb csoportokra bontva). Kényelmes ülőbútor, de vannak aktivitásra ösztönző elemei is (pl. amőbafal, alkotófal, óriástársas felületek).

A kültéri bútor fontos marketingeszköz is, a vizuális kommunikáció meghatározó eleme, ezért kulcsfontosságú, hogy az arculat többi komponensével, modern szellemiségével, színeivel összhangban tegye könnyen felismerhetővé és beazonosíthatóvá a helyet. Az arculati elemek és belső enteriőrről készült fotók a pályázati kiírás mellékleteként érhetőek el.

A tervezési terület a Kaptár Ifjúsági Klub terasza, melynek helyszínrajza a pályázati kiírás mellékleteként érhető el.

 • fenntarthatóság, környezetbarát látásmód, alacsony környezeti hatású anyagok használata (anyagként számításba vehetők bontott, újrahasznosított anyagok is)
 • ötletgazdag, játékos kiegészítő funkciók beépítése a bútorcsoportba
 • tartós kültéri használatnak megfelelő, mechanikai sérüléseknek ellenálló anyagok használata
 • gazdaságos kivitelezhetőség
 • mobilitás, könnyű és biztonságos installálhatóság
 • 15–20 fős befogadóképesség
 • arculathoz, környezethez való illeszkedés

A pályázat háromfordulós. Az első, tervezési fordulóban beérkezett pályamunkákból az előzsűri maximum 10 művet választ ki a második fordulóban való részvételre, ahol a kiválasztott pályázóknak meg kell határozniuk a pályamunka kivitelezési költségeit, illetve az előzsűri visszajelzései alapján lehetőségük van a pályamunkák módosítására, kiegészítésére. A második fordulóban beérkezett pályaművekből az előzsűri 3–5 alkotásból álló shortlistet állít össze. A harmadik fordulóban a shortlistre került művekből a Kaptár célközönsége közönségszavazás útján választja ki a díjazott pályázatokat. A nyertes vállalja, hogy az elkészült terv műszaki és gyártási specifikációit is benyújtja.

1. forduló

A tervezési fordulóban benyújtandó anyagok listája:

 • a pályázó(k) neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, iskolája
 • hallgatók esetében 2 hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás
 • pályakezdők esetében szakirányú diploma fénymásolata
 • műleírás: a tervezett bútor bemutatása, a felhasznált anyagok megnevezésével .doc formátumban
 • max. 2 db A2 méretű tabló digitális, .pdf formátumban
 • helyszínrajz a terasz többféle használatáról min. m = 1:200
 • terepmetszetek min. m = 1:100
 • részletrajzok a bútorokról min. m = 1:10
 • látványterv a bútorok teraszon belüli pozícionálásáról

2. forduló

A műszaki fordulóban benyújtandó anyagok listája:

 • kivitelezési költség meghatározása
 • az előzsűri visszajelzése alapján a pályamunkák módosítása, kiegészítése

3. forduló

A harmadik fordulóban a díjazott pályamunkákat a Kaptár célközössége szavazza meg a Kaptár szervezésében. A nyertes tudomásul veszi, hogy az első helyezéssel járó pénzjutalom átvételének feltétele a pályázat műszaki és gyártási specifikációnak benyújtása az értesítéstől számított 30 naptári napon belül.

 • az első forduló beadási határideje: 2021. január 31.
 • az első forduló eredményhirdetése: 2021. február 15.
 • a második forduló beadási határideje: 2021. február 28.
 • a második forduló eredményhirdetése: 2021. március 10.
 • közönségszavazás a Kaptár szervezésében: 2021. március 11–12.
 • a díjazottak értesítése: 2021. március 16.
 • végső specifikációk (műszaki rajzok, pontos műszaki leírás, gyártási és kiviteli tervek) benyújtása a nyertes részéről: 2021. április 15.

A pályaműveket digitálisan kérjük benyújtani fájlküldő szolgáltatáson keresztül az alábbi címre: kaptarifjusagiklub@ujbuda.hu. A pályázathoz szükséges dokumentumok a https://kozpont.ujbuda.hu/node/48652 webhelyről tölthetőek le.

Az előzsűri tagjai:

 • Fekete Nóra, építész, Hello Wood
 • Schmidt Richárd, ifjúságsegítő szakember, XII. kerületi Ifjúsági Közösségi Tér
 • Szerencsés Rita, design- és művészetmenedzser, MOME EcoLab
 • 1. helyezett: 80.000 Ft
 • 2. helyezett: 50.000 Ft
 • 3. helyezett: 25.000 Ft

A legjobb terveket a B32 Galéria és Kultúrtér és a Kaptár Ifjúsági Klub egy-egy pop-up kiállítás keretében a nagyközönség számára is bemutatja.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiállítás kapcsán alkotásáról külön díjazás nélkül kép-és hangfelvétel készüljön.

További információ és a helyszínbejárás egyeztetése: kaptarifjusagiklub@ujbuda.hu.

 • A pályázat nyílt.
 • A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését, a jogi út kizárásával.
 • A pályázók kifejezetten hozzájárulnak megadott adataik szervező általi kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy a benyújtott alkotásokat a szervező szabadon, külön térítés nélküli felhasználja a kivitelezési eljárás során.
 • A részvétellel a pályázó kijelenti, hogy ő a beadott alkotás szerzője, a beküldött pályamű — mint szerzői jogi védelem alá eső produktum — feletti korlátlan rendelkezési és felhasználási jog, valamint annak tulajdonjoga kizárólag a pályázót illeti, és a pályázat benyújtásával korlátlan felhasználási jogot engedélyez a szervezőnek.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 • Pályázó megerősíti továbbá, hogy a beadott alkotás felett harmadik fél semmilyen joggal nem rendelkezik, és azok nem sértik harmadik fél szomszédos jogait. A pályázó ezennel mentesíti a szervezőt a harmadik fél által támasztott esetleges követelések alól.
 • A pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a szervező a pályázat ideje alatt, és a pályázatról, illetve annak eredményéről való tudósítás, az arról való tájékoztatás során a pályázattal kapcsolatos publikációkban a pályaműveket térítésmentesen felhasználja, valamint a pályázattal kapcsolatos valamennyi nyomtatott és online felületen azokat megjelenítse. A benyújtott alkotások közzétételével együtt a szervező részéről a pályázó teljes neve kerül feltüntetésre szerzőként.
 • A szervező fenntartja a jogot, hogy bármelyik, a kiírási feltételeknek nem megfelelő, vagy személyhez fűződő jogokat sértő pályamunkát törölje.